Facebook Twitter Google+

Povijest optičke znanosti

Povijest optičke znanosti

Kako bi bolje razumijeli optiku i njen razvoj potrebno je proći kroz povijest fizike i optike.

Isac Newton: (17. stoljeće)
 • tvorac korpuskularne teorije prema kojoj čestice svjetlosti izlijeću iz izvora i zatim silnom brzinom putuju kroz prozirna sredstva.
 • 1704. godine objavio knjigu Optics u kojoj je svjetlost opisao korpuskularnom teorijom
 • u istoj knjizi detaljno opisao i izmjerio pojavu tzv. "Newtonovih kolobara" koju nije mogao objasniti jednostavnom korpuskularnom teorijom.
Christian Huygens: (17. stoljeće, Newtonov suvremenik)
 • tvorac valne teorije
 • objavio Treatise on light (Rasprava o svjetlosti) - opisuje svjetlost kao val
 • pomoću elementarnih valova objasnio i obični lom i odbijanje svjetlosti
Thomas Young: (18. stoljeće, 100 godina nakon objavljivanja knige Optics)
 • usavršio valnu teoriju pretpostavkom da pobude u valu svjetlosti slijede jedna drugu u pravilnim razmacima, onako kako se na površini vode izmjenjuju brijeg i dol vala.
 • "dokazao" valnu prirodu svjetlosti
 • objasnio nastanak Newtonovih kolobara, te iz Newtonovih podataka o dimenzijama upotrebljenih stakala uspio odrediti valnu duljinu svjetlosti
Augustin Jean Fresnel (1821. god.)
 • objavio svoju matematički razrađenu valnu teoriju svjetlosti
Max Planck (1900. god.)
 • atomi imaju kvantizirana energijska stanja
Albert Einstein (1905. god.)
 • protumačio fotoelektrični efekt pretpostavljajući da se elektromagnetski valovi u interakciji s atomima ponašaju kao čestice (fotoni) s točno određenim energijama (E=hn).
Zaključak
Svjetlost i ostali elektromagnetski valovi imaju dualnu prirodu: valnu i korpuskularnu.

Louis de Broglie (1924. god.)
 • Svaka čestica koja se giba osim čestičnih ima i valna svojstva.
 • Materija je, dakle, dualne prirode.
SPEKTAR ELEKTROMAGNETSKIH VALOVAAutor:
prof. Emil Šatalić


04.01.2012. 13:53

Komentari

Komentiranje nije dozvoljeno.